Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 81
 

От света блог за всичко

Портал за новини, интересни и загадъчни събития и всичко останало

Фешън Калърс - Дамски Туники

Същност на кредита в съвременните условия на пазара

Оценка за ролята на кредита на фона на икономиката и пазара е трудно да бъде поставена. Днес кредита има за цел да обезпечава трансформацията на паричен капитал под формата на кредитен израз в отношенията между кредитори и кредитополучатели. С помощта на кредит, свободните парични капитали и доходи на предприятията, както и индивидуалния сектор, заедно с държавата се акумулират. Това води до превръщане на кредитен капитал, предоставян срещу заплащане за известен период на ползване.

Капиталът в случая се явява като средство за производство и не може да се займства, т.т. да се пренася от едно място на друго. Целият процес се характеризира с форма на трансфер от паричен капитал.

От тук можем да направим извода, за значимостта и ролята на съвременния кредит за пазарната икономика е своеобразен, еластичен механизъм, който пренася капитала и представя нормата на печалбата.

За кредита е известно още, че балансира между необходимостта от преход без граници на капитал от един отрасъл в друг. По този начин закрепва производствения капитал в дадена натурална форма. Кредитът може да спомогне за преодоляването на липса или ограничения от индивидуален капитал. Той играе съществена роля и за поддържане на производствения кръговрат, следейки реализацията на стоки.

Друга роля на днешния кредит е изпълняване и преразпределяне. Тази функция е с обществен характер и води до често практикуване от държавата при регулиране на производствени пропорции, като управление на целокупния капитал от парични средства.

Възможност на кредита е да бъде активен спрямо обема и структурата от парична маса, което влияе върху платежния оборот и скоростта от парично обръщение. В резултат от използвания кредит процеса на капитализация и печалба се извършва в ускорена форма, а това води до концентрация на производството.

Кредитът спомага за формиране на източници от капитал, той стимулира развитието на производствени сили.

В общи линии ролята на един кредит днес е от изключително значение, за всеки вид бизнес и производство. Идеята му залага на стартегия всеки да получи нужните средства и за да задаоволи потребността с минимални усилия.