Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 81
 

От света блог за всичко

Портал за новини, интересни и загадъчни събития и всичко останало

Фешън Калърс - Дамски Туники

История на кредитните взаимоотношения

Съществуват множество теории свързвани с историята на кредита. Сред най-известните са натуралистическата и капиталово-творческа теория на кредита.

За първата от тях - натуралистическата теория на кредита, неин създател е смята английски виден икономист А. Смит заедно с Д. Рикардо. Теорията е поддържана и от историческата школа, наред с икономистите Ф. Бастия, Ж. Сей и Д. Мак-Куллох.

В основните постулати на натуралистическата теория е сведено и затвърдено следното заключение, което гласи:

Обект за кредит, служат натуралните и непарични веществени блага;

Кредитът може да е сам по себе си своеобразно движение на натурални блага и служи за преразпределяне на съществуващите в дадено общество материални ценности;

Кредитният капитал е известен и тъждествен на действителния и в резултат от натрупване в кредитен капитал се стига и до натрупване на действителен капитал;

Щом кредита е пасивен, то и търговските банки са скромни посредници.

Какво за нас се оказват парите и каква е идеята на кредита в съвременните условия на пазара.

В резултат на тези твърдения, натуралистическата школа създава погрешна представа за кредит, като се базира на капиталистическата икономика. Грешната логика и обяснение за кредита и възгледите на поддръжниците на школата се крие в неразбиране на кръгооборота от промишлен капитал и преобразуването му в трети форми, както и неусвояване същността на кредитния капитал като част от промишления капитал представен в парична форма. От тук самостоятелната роля на кредитния капитал, наред с неговите специфики остава недоизяснена.

Според споменатото тълкуване, кредита се тълкува като съвкупност от преразпределение на материални ценности в натурална форма. Давайки определения и отъждествявайки действителните капитали ии тяхната роля се представя и двойственият характер, в резултат, от който кредитът може да е разширяване на капиталистическото производство.

Въпреки негативни страни натуралистическата теория притежава и позитивни аспекти. Така например натуралистите смятали, че кредит не е база за създаване на реален капитал. Те успяват да разкрият зависимостта на кредита спрямо производството, без да засилват неговата роля. Освен това подчертават зависимостта на процента от колебание и динамика при печалбата. Какъв е пътят към успеха на всеки един бизнес и мениждър, всеки сам избира.